Vi ställer oss bakom kongressmotionen “Totalrenovera Sverige – Investera i framtiden”

Liksom Vänsterpartiet Uppsala län, Vänsterpartiet Väst, Vänsterpartiet Västernorrland, Vänsterpartiet Göteborg och Vänsterpartiet Skåne, som alla helt eller i väsentliga delar står bakom motionen. Det gör även partiföreningarna Vänsterpartiet Arvika, Vänsterpartiet Kil, Vänsterpartiet Munkfors, Sunne Vänsterparti och Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby, samt 34 enskilda kamrater. Det är dags för Vänsterpartiet att[…]