Första Maj i Blinkenbergsparken med Hagforsvänstern!

V-första-maj
Vi i Vänsterpartiet Hagfors kommer att mötas upp på arbetarrörelsens internationella högtidsdag 1 Maj, med resten av arbetarrörelsen i Hagfors, i Blinkenbergsparken kl 13 och framåt.

Tillsammans kämpar vi för att alla människor ska känna sig delaktiga i vårt land. Vi ska leva i ett samhälle där vi tar tillvara på varandra och där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla människor i Sverige ska kunna vara stolta över att leva i ett land byggt på solidaritet och jämlikhet.

Ni är varmt välkomna att träffa och möta oss.

Ny ordförande efter årsmötet

Pernilla

Foto: Pernilla Blomberg Wall, Vänsterpartiet Hagfors nya ordförande sedan årsmötet 2017.

 

Vänsterpartiet Hagfors hade på sitt årsmöte 2017-04-08 valt två ledamöter till styrelsen, Anna Hammar fortsätter med förnyat förtroende som ledamot, samt Daniel Jäger valdes in som ledamot i styrelsen. Medlemmarna på årsmötet valde Pernilla Blomberg Wall som ny ordförande på 1 år. Det innebär att vår styrelse fortsätter att vara sju ledamöter.

Vi ser tillbaka på ett tämligen lugnt år partiföreningsmässigt, men ändå med frekventa styrelse- och medlemsmöten. Styrelsearbetet har till stora delar präglats av aktuella kommunpolitiska frågor och föreningsvård. Vi har deltagit i offentlig debatt på stadshuset avseende “Hagforsstrategin”, och under hösten 2016 hade vi ett besök från distriktet där vi diskuterade bland annat regionbildning. Under våren 2017 har vi deltagit och kommer fortsätta delta i en partiföreningsskola som arrangeras av distriktet. Vår kassör presenterade också ett ekonomiskt plusresultat.

Vi ser fram emot ett år av fortsatt kamp för förändring, för ökad jämställdhet och jämlikhet.

Det gör skillnad att rösta på Vänsterpartiet

Vi arbetar bland annat för:

– Fler arbetstillfällen
– Stimulerande fritid; skydda strövarområden, levande musikskola, fritidsgård med generösa öppetider
– Ordning och reda i kommunens ekonomi
– Arbeta för inflyttning genom riktade insatser mot arbetspendlare och integrering av utrikesfödda
– Attraktiv kommun för barnfamiljer; god barnomsorg även under obekväm arbetstid, skola i toppklass
– Bra kommunikationer; verka för järnväg till Hagfors och bevara flyglinjen till Stockholm
– Vacker och levande stadsmiljö, inte bara i centralorten utan även i kommunens mindre orter

Om du är intresserad av att läsa mer om vad vi vill kan du läsa det här.

Distriktsårskonferens 2017

Årets distriktsårskonferens hölls i Edsvallas folkets hus. Thomas och Pernilla åkte dit för att representera Hagfors.

Det diskuterades friskt kring de separata kvinno- och mansmöten som alltid hålls på den här typen av möten. Många ifrågasätter varför vi ska ha dem och det hade inkommit två motioner om att sluta med dem. Men eftersom det finns kongressbeslut om saken, så kommer de fortsätta och motionärerna råds därför av distriktet att skicka in motionerna till nästa kongress. Många tyckte också att separata möten kan vara bra, men alla var överens om att utveckling behövs.

Kristinehamn gav löfte om att bjuda in partiföreningarna i Värmland till en träff för att fortsätta diskutera feminism och internfeminism. Fortsättning följer.

Övriga motioner handlade bland annat om studiestöd, förstatliganden och att ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns hos partiets medlemmar. Några kommer kanske upp som nya motioner på kongressen, då de anses passa bättre där.

För bilder från kongressen och annat, följ gärna Värmlandsvänstern på Instagram, @varmlandv.

Partiföreningsskola

Pernilla och Keith deltar i en utbildning som är tänkt att stärka partiföreningarna inför valarbetet. Utbildningarna hålls vid tre tillfällen i Sunne. Deltagare från alla delar av Värmland diskuterar bland annat eventuella valfrågor och hur vi på bästa sätt når våra potentiella väljare. Förhoppningen är att ta med sig en specifik valfråga tillbaka till Hagfors för fortsatt diskussion.

Flyttat årsmöte 2017

V-logga_CMYK_Röd_liten

 

 

Idag på styrelsemöte 2017-03-14 beslöt vi om ett datum för det flyttade årsmötet till lördag 8/4 kl. 14:00 i partilokalen. Vi kommer att erbjuda förtäring/fika för medlemmarna. Varmt välkomna!

 

Möteskalender 2016

Styrelsemöte söndag 8/5 kl 16:00
Medlemsmöte söndag 15/5 16:00
Styrelsemöte söndag 5/6 16:00
Medlemsmöte söndag 3/7 16:00
Styrelsemöte söndag 7/8 16:00
Medlemsmöte söndag 4/9 16:00
Styrelsemöte söndag 2/10 16:00
Medlemsmöte söndag 6/11 16:00
Styrelsemöte söndag 4/12 16:00

Möteskalender hösten 2015

Till medlemmar i Vänsterpartiet Hagfors!

Här får ni en lista över kommande möten:

September:

Medlemsmöte 13/9 kl. 14:00

Oktober:

Styrelsemöte 11/10 kl. 14:00

November:

Medlemsmöte 15/11 kl. 14:00

December:

Styrelsemöte 6/12 kl. 14:00

mvh,

Styrelsen

Årsmötet flyttat till den 16/3!

Årsmötet har flyttats till den 16/3.

Då kommer vi att välja Hagforsvänsterns kommunlista till valet för kommunfullmäktige senare i år.

Våra medlemmar är varmt välkomna till partilokalen Filarevägen 9A klockan 14:00.

Möteskalender för valåret 2014

Hej partivänner!

Då var det dags för det efterlängtade valåret 2014 vilket bjuder på fullspäckade aktiviteter för Hagforsvänstern. Till att börja med så har vi i styrelsen arbetat fram en preliminär möteskalender för medlemsmöten och styrelsemöten. Alla möte sker i partilokalen och klockan 18:00 om inte annat ges.

 • 10/2 styrelsemöte;
 • 17/2 medlemsmöte;
 • 10/3 styrelsemöte;
 • 16/3 Årsmöte kl 14:00
 • 17/3 medlemsmöte;
 • 7/4 styrelsemöte;
 • 14/4 medlemsmöte;
 • 5/5 styrelsemöte;
 • 12/5 medlemsmöte;
 • 2/6 styrelsemöte;
 • 9/6 medlemsmöte;
 • 7/7 styrelsemöte;
 • 14/7 medlemsmöte;
 • 4/8 styrelsemöte;
 • 11/8 medlemsmöte;
 • 1/9 styrelsemöte;
 • 8/9 medlemsmöte.

Hagfors bästa tid ligger framför oss

Hagforsvänsterns förslag om införande av faddersystem tillstyrktes!

Den 13 januari i år tillstyrkte en enig kommunstyrelse Vänsterpartiets förslag om införande av faddersystem för kommunens flyktingar. En viktig seger för Hagfors.

Saxat från VF:

“Hagfors kommun startar fadderverksamhet för flyktingar. Förslaget kommer ursprungligen från kommunpolitikern Anna Hammar (V).

Hon menar att ett faddersystem byggt på frivillighet och ideellt engagemang leder till mänskliga vinster och på sikt möjligtvis även vinster för samhället.

– Det handlar om enkla, vardagliga ting. Om att förstå hur vi och vårt samhälle fungerar samt att odla gemenskap, skriver Hammar i förslaget.”