Distriktsårskonferens 2017

Årets distriktsårskonferens hölls i Edsvallas folkets hus. Thomas och Pernilla åkte dit för att representera Hagfors.

Det diskuterades friskt kring de separata kvinno- och mansmöten som alltid hålls på den här typen av möten. Många ifrågasätter varför vi ska ha dem och det hade inkommit två motioner om att sluta med dem. Men eftersom det finns kongressbeslut om saken, så kommer de fortsätta och motionärerna råds därför av distriktet att skicka in motionerna till nästa kongress. Många tyckte också att separata möten kan vara bra, men alla var överens om att utveckling behövs.

Kristinehamn gav löfte om att bjuda in partiföreningarna i Värmland till en träff för att fortsätta diskutera feminism och internfeminism. Fortsättning följer.

Övriga motioner handlade bland annat om studiestöd, förstatliganden och att ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns hos partiets medlemmar. Några kommer kanske upp som nya motioner på kongressen, då de anses passa bättre där.

För bilder från kongressen och annat, följ gärna Värmlandsvänstern på Instagram, @varmlandv.

Partiföreningsskola

Pernilla och Keith deltar i en utbildning som är tänkt att stärka partiföreningarna inför valarbetet. Utbildningarna hålls vid tre tillfällen i Sunne. Deltagare från alla delar av Värmland diskuterar bland annat eventuella valfrågor och hur vi på bästa sätt når våra potentiella väljare. Förhoppningen är att ta med sig en specifik valfråga tillbaka till Hagfors för fortsatt diskussion.