Vi var ensamma mot höjda politikerlöner igen!

Under gårdagens Kommunfullmäktige 2018-12-17 i Hagfors klubbades det igenom höjd lön och arvode för politiker

(much morenever or viagra online.

• Conduct routine ED investigationsinjectable alprostadil and bleeding viagra without prescription.

ED can have a profound impact on the quality of life with subjects often reporting increased anxiety, loss of self-esteem, lack of self-confidence, tension and difficulty in the relationship with their partner. cialis online traditions, ethnicity and socio-economic conditions and also.

. Kommunalrådets, Jens Fischers (OR), lön beslutades vara densamma som avgående kommunalråd Åsa Johanssons (S); 55 800 kr/månad. Hon kommenterade för oss i Kommunfullmäktige att när hon tillträdde som kommunalråd så fick kommunalrådet sänkt lön med motivering att hon saknade samma grad av erfarenhet som kommunalrådet innan. Det är verkligen intressant att det plötsligt inte varit aktuellt nu när Jens Fischer (OR) tillträtt med ännu mindre erfarenhet av politisk verksamhet. Den skillnaden tåls att fundera över.

Över huvud taget var vi i Vänsterpartiet Hagfors ute efter att markera mot eventuell höjning av politikerarvode. Det var osäkert om kommunfullmäktigeberedningen verkligen skulle föreslå någon höjning av Oppositionsrådets arvode, vilket blev klart på sittande möte. Det blev visserligen inget förslag som innebar någon chockhöjning, utan istället föreslog fullmäktigeberedningen en höjning från 15 % till 20 % av grundarvodet för Oppositionsrådet. Det var ändå en höjning som vi i Vänsterpartiet ville markera emot. Därför yrkade vi att stoppa höjningen och behålla 15 % av grundarvodet, med motiveringen att vi framöver kommer att ha det svårt ekonomiskt i kommunen enligt prognoserna vi fått tilldelade oss . Det vore olämpligt att då höja politikers arvoden, samtidigt som det sparas och skärs ned i den kommunala verksamheten. Redan i budget för år 2019 kommer det att skäras ned i barnomsorg och skola, något som vi var ensamma om att försöka stoppa . Att nu höja arvoden sänder en konstig signal till våra invånare i kommunen.

Tyvärr blev vi i Vänsterpartiet ensamma i fullmäktiges omröstning att försöka stoppa höjningen även denna gång. Så ser det ut även i kommuner i resten av landet. Vänsterpartiet är så gott som alltid ensamma om att kritisera och försöka stoppa höjningar av politikers arvoden och löner . Vi menar inte att politiker aldrig ska få lön för mödan, utan för oss handlar det om en viktig demokratisk princip att folkets företrädare bör leva som vanligt folk, samt en grundläggande solidaritet att inte höja arvoden samtidigt som verksamheten får spara.

Mvh, Kristoffer Ejnermark, ordförande och gruppledare för Vänsterpartiet Hagfors

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.