Kommunfullmäktige röstade ned vår motion om “Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön” – men vi ger inte upp!

I förrgår var det Kommunfullmäktige i Hagfors. Då togs vår motion från Vänsterpartiet Hagfors upp om ”Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön”. Ett feministiskt och arbetstagarvänligt projekt för att stärka Hagfors som en långsiktig hållbar arbetsplats. 100 år sedan den förra arbetstidsförkortningen genomfördes.

När vi skrev motionen gjorde vi en gedigen utredning för vilka förutsättningar det finns i Hagfors kommun att genomföra reformer om arbetstidsförkortning i våra verksamheter.

Vi pratade med lokala företrädare från en rad olika fackföreningar som SSR, Vision, Lärarförbundet och Kommunal, samt ett antal arbetstagare – och de hjälpte gärna till med information och förslag på yrkesgrupper som projektet skulle kunna börja med. De var också positiva till projektet, att börja med att under en period testa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare, förskollärare och barnskötare. För att sedan undersöka effekterna. Det var de yrkesgrupper man ansåg smidigast kunde genomföra projektet för tillfället, även om de på sikt är att alla yrkesgrupper ska få ta del av liknande arbetstidsförkortning.

Den utredning vi gjorde visade att det alltså skulle ske smidigt och inte allt för kostsamt temporärt. På längre sikt skulle det till och med inte bli några ökade kostnader . Kostnaderna för inhyrd personal är exempelvis redan för hög pga svårigheter att rekrytera personal till Hagfors. Effekterna från andra liknande projekt runt om i landet har också till största del visat positiva effekter, högre kvalitet och lägre sjuktal

sufferers will be expected to come forward to seek How long does cialis take to work? 36PREVENTION.

. Ett av de mest betydande argumenten vår motion hade var att en sådan här reform skulle stärka vår kommun på arbetsmarknaden – det skulle göra vår kommun mer attraktiv att jobba och flytta till.

Därför var vi, minst sagt, förvånade över det svar vi fick på vår motion från Kommunstyrelsen framförd av Jens Fischer (OR).

För det första var svaret extremt kort och fattigt på innehåll, som om ingen utredning eller bearbetning gjorts bakom svaret. För det andra var de två huvudargumentet som användes för att avslå motionen både motsägelsefulla och intetsägande.

KS/Fischer menade att det var ett problem att rekrytera personal till de berörda yrkesgrupperna, det som vår motion hade som motivation för att genomföra projektet. Att påstå att vi har svårt att rekrytera personal och sedan avslå ett projekt som är till för att stärka möjligheten för rekrytering är minst sagt motsägelsefullt.

KS/Fischer menade att det var ett problem med att vi inte med säkerhet vet vilka effekter projektet skulle få. Men det är det som var själva syftet med projektet, som ett tidsbegränsat projekt, att analysera och utvärdera effekterna. Det är ett synnerligen intetsägande påstående. Speciellt eftersom liknande projekt i landet har visat till övervägande del positiva effekter.

Båda dessa huvudargument fungerar således inte som argument för att avslå motionen.

Att högerpartierna i Kommunfullmäktige valde att rösta för att avslå motionen var väntat . De har en medveten ideologisk kompass att stoppa progressiva reformer som förbättrar ställningen för arbetstagare och kvinnor på arbetsmarknaden. Men jag är besviken på att vi i Vänsterpartiet Hagfors blev ensamma i Kommunfullmäktige att yrka bifall till ett arbetstagarvänligt och feministiskt projekt förankrat hos arbetarrörelsen.

Trots att kommunfullmäktiges högerpartier tillsammans med Socialdemokraterna avslog vår motion kommer vi att fortsätta arbeta för en arbetstidsförkortning framöver. Vi ger aldrig upp.

Mvh, Kristoffer Ejnermark, ordförande och gruppledare för Vänsterpartiet Hagfors

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.