Ny ordförande efter årsmötet


Pernilla
Foto: Pernilla Blomberg Wall, Vänsterpartiet Hagfors nya ordförande sedan årsmötet 2017.

 

Vänsterpartiet Hagfors hade på sitt årsmöte 2017-04-08 valt två ledamöter till styrelsen, Anna Hammar fortsätter med förnyat förtroende som ledamot, samt Daniel Jäger valdes in som ledamot i styrelsen

. Medlemmarna på årsmötet valde Pernilla Blomberg Wall som ny ordförande på 1 år

nocturnal or early morning erections; and his ability to How long does cialis take to work? achieve sexual satisfaction. Psychosocial factors related to.

. Det innebär att vår styrelse fortsätter att vara sju ledamöter
.

Vi ser tillbaka på ett tämligen lugnt år partiföreningsmässigt, men ändå med frekventa styrelse- och medlemsmöten. Styrelsearbetet har till stora delar präglats av aktuella kommunpolitiska frågor och föreningsvård. Vi har deltagit i offentlig debatt på stadshuset avseende “Hagforsstrategin”, och under hösten 2016 hade vi ett besök från distriktet där vi diskuterade bland annat regionbildning . Under våren 2017 har vi deltagit och kommer fortsätta delta i en partiföreningsskola som arrangeras av distriktet
. Vår kassör presenterade också ett ekonomiskt plusresultat.

Vi ser fram emot ett år av fortsatt kamp för förändring, för ökad jämställdhet och jämlikhet.

Det gör skillnad att rösta på Vänsterpartiet

Vi arbetar bland annat för:

– Fler arbetstillfällen
– Stimulerande fritid; skydda strövarområden, levande musikskola, fritidsgård med generösa öppetider
– Ordning och reda i kommunens ekonomi
– Arbeta för inflyttning genom riktade insatser mot arbetspendlare och integrering av utrikesfödda
– Attraktiv kommun för barnfamiljer; god barnomsorg även under obekväm arbetstid, skola i toppklass
– Bra kommunikationer; verka för järnväg till Hagfors och bevara flyglinjen till Stockholm
– Vacker och levande stadsmiljö, inte bara i centralorten utan även i kommunens mindre orter

Om du är intresserad av att läsa mer om vad vi vill kan du läsa det här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.