Välkommen

10653840_10152832884130348_9116202762594767863_n

Hagfors kommun har många utmaningar framför sig

Störst av utmaningarna är befolkningsutvecklingen. En lång och negativ spiral måste brytas. Med detta utgångsläge behöver vi tänka nytt.

Vi är handlingskraftiga och har redan gjort stora insatser för att förbättra Hagfors.

Vad har vi gjort i kommunpolitiken?

En viktig jämställdhetssatning i form av rätt till heltid för all kommunanställda blev verklighet tack vare Vänsterpartiet. Den kommer gynna många kvinnor inom vården och omsorgen och medföra att de kommer kunna leva på sina löner. Vi har också fått igenom en viktig reform för arbetskläder till personal inom barnomsorgen och förskolan. Två viktiga feministiska reformer!

Ett faddersystem för kommunens flyktingar var på uppstart tack vare Vänsterpartiet. Det var en satsning för förbättrad integration och gemenskap. Hagfors kommun behöver alla sina invånare, men vi behöver också matcha mottagandet till lokala förutsättningar och se till att alla kommer i jobb, då får vi också resurser för att klara välfärden. Tyvärr valde Socialdemokraterna att inte fullfölja det Kommunstyrelsen tidigare tillstyrkt att genomföra faddersystemet. Vi försökte lyfta frågan igen genom interpellation, och kommer fortsätta arbeta för att det ska genomföras.

Vi har försökt få igenom ett projekt för arbetstidsförkortning genom en motion “Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön”. Även om KS och KF avslog motionen kommer vi fortsätta arbeta och kämpa för en nödvändig arbetstidsförkortning.

Vi är det enda partiet i KF (2019) som kritiserat beslutet att ge Riksbyggen evig hyresgaranti för sitt nybygge i Hagfors. Vi är inte emot att man bygger trygghetsboende, utan vår kritik handlade om på vilket sätt man gör det. Det som innebär att vi skattebetalare betalar hyran för de lägenheter som kommer stå tomma – i evig tid framöver. Ett beslut som den dåvarande kommunchefen också kritiserade för att det strider mot lagen.

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) svarade på vår interpellation (onsdag 6 mars 2019) om hotet mot vårt lokala kontor för Arbetsförmedlingen, vad Hagfors kommunledning gjort och kommer göra för att vårt lokala kontor ska vara kvar. KF valde att bifalla vårt förslag att KS skriver ett protestbrev mot eventuell nedläggning.

Vi har lyft upp kritik mot att kommunen inte gör tillräckligt för att förbättra den fysiska arbetsmiljön inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Trots att medarbetarenkäten (MAB) och facken varnat om dålig fysiska arbetsmiljö. Det var under 2020 som facket Kommunal varnade om att hemtjänstpersonal i Hagfors tvingas trängas i trånga lokaler, vilket vi sedan i Vänsterpartiet lyfte upp i en interpellation i KF. Att tvingas trängas i trånga lokaler mitt i en pågående pandemi är inte så bra. När vi lyfte upp kritiken mot den dåliga arbetsmiljön viftades det bort av OR som att vi i Vänsterpartiet vill synas och att MAB:en för 2019 skulle visa att arbetare är nöjda i Hagfors kommun. Men MAB:en för 2019 visar i självaverket att 30 % är missnöjda med den fysiska arbetsmiljön. Ännu har man inte gjort något för att förbättra den fysiska arbetsmiljön vilket syns även i MAB:en för 2021.

Under 2020 var vi också ensamma om att protestera mot nedskärningar av buffertpersonal i äldreomsorgen. Personal som finns utanför schemat och som sätts in vid ökat omsorgsbehov vid exempelvis kohortvård. Kohortvård är vård av smittsamma inom äldreomsorgen, där äldre som smittats eller visar symptom skiljs från övriga äldre i särskilt boende. Vi kritiserade också varför OR inte valde att använda de extra statliga stöden under namnet “Äldreomsorgssatsningen” för att göra just extra satsningar inom äldreomsorgen. Vi vill att Äldreomsorgssatsningen ska gå till förbättringar utöver redan befintlig verksamhet, vilket nu en stor del tyvärr kommer att gå till för att snygga till budgeten som helhet.

Vi har under 2021 kritiserat varför Hagfors kommun inte ansökt statliga bidrag för habiliteringsersättning. Enligt tidningen Arbetaren var Hagfors en av 15 kommuner i Sverige som valt att inte söka det statliga stödet. Vi tog upp vår kritik på ett par budgetmöten, men det var inte förrän vi skrev en motion och fick uppmärksamhet i massmedia (NWT) som vår kritik togs emot på allvar och vi fick till en förändring. Efter vår motion beslöt Individ och omsorgsutskottet att kommunen ska söka habiliteringsersättning vilket leder till 500 000 extra kronor till en av de fattigaste grupperna vi har i samhället.

Vi hade också lämnat in en motion om lönebonus till arbetare inom äldreomsorgen under 2021. Syftet med det var att kompensera för det extra slit som vårdarbetare inom äldreomsorgen fått göra under pandemin. Tyvärr valde KF att rösta ned motionen, med motivering att arbetarna redan fått en påskpresent,  samt att man menade att det skulle vara orättvist gentemot andra yrkesgrupper. Vi tycker det är fel att ställa arbetare mot arbetare på det sättet och förvägra vårdarbetarna skälig ersättning för sitt extra arbete under pandemin.

Vi har också varit med och sanerat kommunens finanser under tidigare mandatperiod och haft de mest ansvarsfulla budgetförslagen de senaste budgetåren. Detta samtidigt som vi varit ensamma om att prioritera skola och välfärd för att stoppa nedskärningar.

Vår partilokal i Hagfors ligger på
Blinkenbergsvägen 2A (våning 3).

Följ oss gärna på instagram, @vansterpartiethagfors!

Följ oss gärna på facebook, @VansterpartietHagfors!

5 reaktioner på ”Välkommen

 1. Hej.
  Har försökt skicka kallelse till ABF Norra Värmlands årsmöte till er på ovanstående adress. Fick brevet i retur med kommentaren “okänd”.
  Är inte er postadress densamma som er besöksadress? Söker man på Hitta.se efter Vänsterpartiet i Hagfors får man ingen träff.

  1. Hej Kjell!

   Det var märkligt. Det ska vara samma postadress som vår besöksadress. För säkerhetsskull kan du använda postadressen till min personliga postadress. Ska kolla upp varför Hitta.se inte har vår postadress.

   Mvh,
   Kristoffer Ejnermark

  1. Hej igen.
   Följande adresser går att få tag på oss: Kristoffer Ejnermark (kristoffer.ejnermark[at]gmail.com) eller Anna Hammar (anna.hammar[at]hotmail.com).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.