Välkommen

10653840_10152832884130348_9116202762594767863_n

Hagfors kommun har många utmaningar framför sig

Störst av utmaningarna är befolkningsutvecklingen. En lång och negativ spiral måste brytas. Med detta utgångsläge behöver vi tänka nytt.

Vi är handlingskraftiga och har redan gjort stora insatser för att förbättra Hagfors.

En viktig jämställdhetssatning i form av rätt till heltid för all kommunanställda blir verklighet tack vare Vänsterpartiet. Den kommer gynna många kvinnor inom vården och omsorgen och medföra att de kommer kunna leva på sina löner.

Ett faddersystem för kommunens flyktingar var på uppstart tack vare Vänsterpartiet. Det var en satsning för förbättrad integration och gemenskap. Hagfors kommun behöver alla sina invånare, men vi behöver också matcha mottagandet till lokala förutsättningar och se till att alla kommer i jobb, då får vi också resurser för att klara välfärden. Tyvärr valde Socialdemokraterna att inte fullfölja det Kommunstyrelsen tidigare tillstyrkt att genomföra faddersystemet. Vi försökte lyfta frågan igen genom interpellation, och kommer fortsätta arbeta för att det ska genomföras.

Vi har försökt få igenom ett projekt för arbetstidsförkortning genom en motion “Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön”. Även om KS och KF avslog motionen kommer vi fortsätta arbeta och kämpa för en nödvändig arbetstidsförkortning.

Just nu inväntar vi svar från Kommunstyrelsens ordförande på vår interpellation (onsdag 6 mars) om hotet mot vårt lokala kontor för Arbetsförmedlingen, vad Hagfors kommunledning gjort och kommer göra för att vårt lokala kontor ska vara kvar.

Vi har också varit med och sanerat kommunens finanser under tidigare mandatperiod och haft de mest ansvarsfulla budgetförslagen de senaste budgetåren. Detta samtidigt som vi varit ensamma om att prioritera skola och välfärd för att stoppa nedskärningar.

Vår partilokal i Hagfors ligger på
Blinkenbergsvägen 2A (våning 3).

Följ oss gärna på instagram, @vansterpartiethagfors!

Följ oss gärna på facebook, @VansterpartietHagfors!

Information till medlemmarna:

Brev till medlemmarna 2019 mars

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.